Nükleotit ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Nükleotit" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Nükleotit" ne demek?

 1. Dna ya da RNA’nın tekrarlanan birimleri; riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlı bir pürin ya da pirimidin bazından (adenin, guanin, sitozin, timin ya da urasil) oluşan nükleositin fosfat esteri. Pürinnükleotitler adenin ve guanin bazları, pirimidinnükleotitler sitozin, timin ya da urasil bazları içerir. Aynca adenozin trifosfat (ATP), guanozin trifosfat (GTP) gibi enerji taşıyıcısı ya da nikotinamit adenin dinükleotit (NAD), flavin adenin dinükleotit (FAD) gibi koenzimlerin yapısında bulunurlar. Nükleotid.

 2. Bir pürin veya pirimidin bazının bir riboz veya deoksiriboz şekerine bağlanmasıyla oluşan nükleositin bir fosfat esteri.

 3. İki şeker, bir pürin ve bir pürimidin bazından oluşan tek bir DNA sırası.

Nükleotit nedir? İlişkili sözcükler

 • Nükleotit: Dna ya da RNA’nın tekrarlanan birimleri; riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlı bir pürin ya da pirimidin bazından (adenin, guanin, sitozin, timin ya da urasil) oluşan nükleositin fosfat esteri. Pürinnükleotitler adenin ve guanin bazları, pirimidinnükleotitler sitozin, timin ya da urasil bazları içerir. Aynca adenozin trifosfat (ATP), guanozin trifosfat (GTP) gibi enerji taşıyıcısı ya da nikotinamit devamı...
 • Pirimidin: Nükleik asitlerin nükleotitlerinin yapısına giren ve pürinlerle çiftler oluşturan, bazıları fosfat verici ve enerjice zengin bileşikler olarak da metabolizmaya giren, canlı hücrelerde sitozin, urasil ve timin gibi çeşitleri bulunan azotlu bazlar. devamı...
 • Nükleosit: Riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlı bir pürin ya da pirimidin bazından (adenin, guanin, sitozin, timin ya da urasil) oluşan herhangi bir grup bileşik. Adenozin, sitidin, üridin, timidin, guanidin gibi. devamı...
 • Pirimidin Bazları: Kimyasal yapı olarak pirimidine benzeyen sitozin, timin ve urasil bazları. devamı...
 • Deoksiribonükleik Asit Dna: Birçok organizmanın kalıtsal karakterlerinin tayininde rol oynayan, hücre bölündüğü zaman kendi kopyalarını yaparak oğul hücrelere geçen genetik materyal. Adenin, sitozin, guanin ve timin bazlarından biri, fosforik asit ve deoksiriboz şekerinden oluşan nükleotitlerin oluşturdukları birbirlerine hidrojen bağlarıyla bağlanarak kıvrılmış iki zincirli sarmal yapı. devamı...
 • Adenin Timinguanin Sitozin Oranı: Dna molekülünde bulunan adenin-timin çiftinin guanin-sitozin çiftine miktar olarak oranının ifadesi. devamı...
 • Ribonükleik Asit: Bir D-riboz şekeri, bir fosforik asit ve dört azot bazından (adenin, guanin, sitozin, urasil) birisini içeren nükleotitlerin polimeri, RNA. Hücrenin protein sentezinde önemli rol oynayan, hücrenin çekirdek ve sitoplazması içinde bulunan, DNA’nın transkripsiyonuyla oluşan tek zincirli ribonükleotit polimeri. Mesajcı RNA, ribozomal RNA ve taşıyıcı RNA olmak üzere üç tip RNA vardır. devamı...
 • ATGC Oranı: Dna üzerinde adenin ve timin nükleotitlerinin guanin ve sitozin nükleotitlerine oranı, hidrojen bağlarının sayısını belirlediğinden dolayı çift iplikli DNA moleküllerinin çevresel faktörlere karşı dayanıklılığını da belirleyen oran. devamı...
 • Pürin: Azotlu organik baz. Canlı hücrelerde bulunan çeşitleri olan adenin ve guanin nükleik asitlerin nükleotitlerinin yapısına girer ve pirimidinlerle çift oluştururlar. Ayrıcapürin nükleotitler fosfat verici ve enerjice zengin bileşikler olarak metabolizmaya girerler. devamı...
 • Adenin A: Nükleik asitlerin yapısında bulunan azotlu bir pürin. Adenozin nükleositin, adenozin trifosfatın (ATP), nikotinamit adenin dinükleotidin (NAD), nikotinamit adenin dinükleotit fosfatın (NADP), flavin nükleotit, flavin adenin dinükleotit (FAD) ve flavin mononükleotidin (FMN) yapısında bulunan azotlu bir baz. devamı...

Nükleotit ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.