Nükleotit Dizisi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Nükleotit Dizisi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Nükleotit Dizisi" ne demek?

 1. Dna ya da RNA zincirini oluşturan nükleotitler dizisi.

Nükleotit Dizisi nedir? İlişkili sözcükler

 • Düzgün Yakınsak Seri: Kısmi toplamlar dizisi düzgün yakınsak fonksiyonlar dizisi oluşturan seri. devamı...
 • Im Dizisi Ilişkisi: Kelimeler bir im dizisi meydana getirdikleri vakit “aralarındaim dizisi ilişkisi var” denir; im dizisi dışında kaldıkları zaman hatıra getirdikleri başka kelimelerle olan ilişikleri ÇAĞRIŞIM İLİŞKİSİ (Raport associatif) adım alır (Bak, Gramer maddesinde Çağrışım grameri). devamı...
 • Im Dizisi Ilişkisi: Kelimeler bir im dizisi meydana getirdikleri vakit “aralarındaim dizisi ilişkisi var” denir; im dizisi dışında kaldıkları zaman hatıra getirdikleri başka kelimelerle olan ilişikleri ÇAĞRIŞIM İLİŞKİSİ (Raport associatif) adım alır (Bak, Gramer maddesinde Çağrışım grameri). devamı...
 • Nükleotit: Dna ya da RNA’nın tekrarlanan birimleri; riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlı bir pürin ya da pirimidin bazından (adenin, guanin, sitozin, timin ya da urasil) oluşan nükleositin fosfat esteri. Pürinnükleotitler adenin ve guanin bazları, pirimidinnükleotitler sitozin, timin ya da urasil bazları içerir. Aynca adenozin trifosfat (ATP), guanozin trifosfat (GTP) gibi enerji taşıyıcısı ya da nikotinamit devamı...
 • Nükleotit: Dna ya da RNA’nın tekrarlanan birimleri; riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlı bir pürin ya da pirimidin bazından (adenin, guanin, sitozin, timin ya da urasil) oluşan nükleositin fosfat esteri. Pürinnükleotitler adenin ve guanin bazları, pirimidinnükleotitler sitozin, timin ya da urasil bazları içerir. Aynca adenozin trifosfat (ATP), guanozin trifosfat (GTP) gibi enerji taşıyıcısı ya da nikotinamit devamı...
 • Polinükleotit Fosforilaz: Yalnızca bakterilerde bulunan RNA kalıbı olmadan RNA zincirini sentezleyebilen enzim. devamı...
 • Pürin: Azotlu organik baz. Canlı hücrelerde bulunan çeşitleri olan adenin ve guanin nükleik asitlerin nükleotitlerinin yapısına girer ve pirimidinlerle çift oluştururlar. Ayrıcapürin nükleotitler fosfat verici ve enerjice zengin bileşikler olarak metabolizmaya girerler. devamı...
 • Oligonükleotit Aracılığı Ile Mutagenez: İn vitro olarak sentetik oligonükleotitler kullanılarak istenilen nükleotitlerin mutasyona uğratılması. devamı...
 • ölçün Elektrot Potansiyeli Dizisi: Bkz. elektromotor kuvvet dizisi. devamı...
 • Nükleik Asit Melezlemesi: Birbirinin tamamlayıcısı olan polinükleotitler arasında hidrojen bağları aracılığı ile çift iplikli DNA oluşması. devamı...

Nükleotit Dizisi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.