nükleus arkuatus sözlük anlamı nedir?

Sözlükte nükleus arkuatus kelimesinin manası:

  1. Tractus pyrımidalis'in önünde ve medialinde bulunan çekirdek.
  2. Tractus pyrimidalis'in önünde ve mediyalinde bulunan çekirdek.Dgr.: anat. nucleus arcuatus

nükleus arkuatus ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları