nyctalopic sözlük anlamı nedir?


Sözlükte nyctalopic kelimesinin manası:

  1. Niktalopi ile ilgili (gece körlüğŸü, karanlıkta zayıf görme gücü)

nyctalopic ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları