o.j.by the sea sözlük anlamı nedir?


Sözlükte o.j.by the sea kelimesinin manası:

  1. (eski ye) (s.), (z.) bir, o (tarif edatı, harfi tarif, belirtme sıfatı)
  2. Ne kadar, o kadar (mukayese sıfatlarından evvel)
  3. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır: The mail hasn´t come yet. Posta henüz gelmedi. Where´s the school? Okul nerede? Which of you´s the boss? Hanginiz patron? The more I get to know them the better I like them. Onları tanıdıkça daha çok seviyorum.

sea  US UK (nedir ne demek)

o.j.by the sea ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları