öbek sözlük anlamı nedir?

Sözlükte öbek kelimesinin manası:

  1. Küme
    Örnek: Bahçeye iner, bir çiçek öbeğinin dibinde bir hasır iskemleye otururdu. F. R. Atay
  2. Genel olarak yaş, yapı, uzay dağılımları ve hızları bakımından benzer özellik gösteren dizgelere ilişkin yıldızlar kümesi.
  3. Özne, yüklem veya çeşitli tümleçlerle birlikte kullanılan sözlerin bütünü.
  4. Her öğenin tersini ve öteki öğelerle birleşkesini kapsayan aynı yapıdaki öğeler topluluğu.

öbek ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları