obfuscate

“Obfuscate” İngilizce bir fiil olup, Türkçe’de genellikle “karıştırmak”, “anlaşılması güçleştirmek”, “karmaşıklaştırmak” gibi anlamlar içerir. Bu terim, bir şeyi belirgin veya anlaşılır olmaktan uzaklaştırmak, gizlemek veya karmaşıklaştırmak anlamında kullanılır.

Bilgisayar programlama alanında “obfuscate” terimi, yazılım kodunu karmaşıklaştırma veya şifreleme işlemine atıfta bulunabilir. Bu, yazılımın okunabilirliğini azaltarak veya kodun anlaşılmasını zorlaştırarak, özellikle yazılım güvenliği için kullanılır.

Örnek cümleler:

  1. “Gizli bilgileri obfuscate etmek, bilgisayar korsanlarının erişimini zorlaştırabilir.”
  2. “Yazar, hikayesinde gerçek olayları obfuscate ederek okuyucuları düşündürmeyi amaçlıyor.”

“Obfuscate” terimi, genellikle bir şeyin netliğini azaltma veya gizleme amacını ifade eden genel bir terimdir.


Yayımlandı

kategorisi