obscure sözlük anlamı nedir?

Sözlükte obscure kelimesinin manası:

  1. ), (f.) çapraşık, anlaşılması güç
  2. Belirsiz, gösterişsiz, tanınmamış
  3. Bulutlu, karanlık
  4. Karartmak, karanlık yapmak
  5. Örtmek, gözden saklamak
  6. Karartmak, karanlık yapmak, belirsizleştirmek, gizlemek, örtbas etmek, saklamak

obscure ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları