Observe ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Observe" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Observe" ne demek?

 1. Dikkatle bakmak, dikkat etmek

 2. Yerine getirmek, tutmak

 3. İleri sürmek, düşünceyi belirtmek

 4. Gözlemek

 5. Kutlamak.

 6. Dikkatle bakmak, görmek, gözetlemek, gözlemek, izlemek, incelemek, riayet etmek, uymak, yerine getirmek, kutlamak, farketmek, söylemek, demek, görüşünü bildirmek

Observe nedir? İlişkili sözcükler

 • Observed: [observe] dikkatle bakmak, görmek, gözetlemek, gözlemek, izlemek, incelemek, riayet etmek, uymak, yerine getirmek, kutlamak, farketmek, söylemek, demek, görüşünü bildirmek Gözlenen devamı...
 • Observe Customs: Gelenekleri yerine getirmek, geleneklere uymak, adetleri sürdürmek devamı...
 • Observance: Yerine getirme, yapma Görenek, adet, örf devamı...
 • Observant: Dikkat eden, dikkatli, riayet eden İtaatli, kanuna riayetkâr devamı...
 • Observe To: 1-) uymak,yerine getirmek 2-) izlemek devamı...
 • Suggest: Önermek, teklif etmek, akla getirmek, tavsiye etmek, fikir vermek, telkin etmek, aşılamak, izlenimini uyandırmak, öne sürmek, ima etmek, sezdirmek Öne sürmek ileri sürmek devamı...
 • Observance Deference: Riayet devamı...
 • Reduce: Azaltmak, indirmek, kırmak, küçültmek Şiddetini azaltmak devamı...
 • Danıştay: Yönetsel uyuşmazlıkları ve davaları görüp çözümlemek, Bakanlar kurulunca gönderilen yasa tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını, ayrıcalık sözleşme ve koşullaşmalarını incelemek, Başbakanlıkça gönderilen her türlü işler hakkında düşüncesini bildirmek, yasalarda gösterilen öbür işleri görmek üzere Anayasa ile görevlendirilmiş yüksek yönetim yargılığı, danışma ve inceleme yeri. devamı...
 • Danıştay: Yönetsel uyuşmazlıkları ve davaları görüp çözümlemek, Bakanlar kurulunca gönderilen yasa tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını, ayrıcalık sözleşme ve koşullaşmalarını incelemek, Başbakanlıkça gönderilen her türlü işler hakkında düşüncesini bildirmek, yasalarda gösterilen öbür işleri görmek üzere Anayasa ile görevlendirilmiş yüksek yönetim yargılığı, danışma ve inceleme yeri. devamı...

Observe ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.