observer ne demek

Observer: İngilizce ve Türkçe Anlamı

İngilizce Anlamı:

“Observer” kelimesi İngilizce’de “gözlemci” anlamına gelir. Bir gözlemci, bir olayı veya durumu dışarıdan izleyen ve kaydeden kişidir. Gözlemciler, bilimsel araştırmalarda, gazetecilikte, hukukta ve diğer alanlarda önemli bir rol oynarlar.

Türkçe Anlamı:

“Observer” kelimesinin Türkçe karşılığı “gözlemci”dir. Gözlemci, bir olayı veya durumu dışarıdan izleyen ve kaydeden kişidir. Gözlemciler, bilimsel araştırmalarda, gazetecilikte, hukukta ve diğer alanlarda önemli bir rol oynarlar.

Observer’ın Kullanımı:

“Observer” kelimesi, bir olayı veya durumu dışarıdan izleyen ve kaydeden kişileri tanımlamak için kullanılır. Gözlemciler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda çalışabilirler:

 • Bilimsel Araştırma: Gözlemciler, bilimsel deneyleri ve gözlemleri kaydetmek için kullanılır.
 • Gazetecilik: Gözlemciler, haber olaylarını ve röportajları kaydetmek için kullanılır.
 • Hukuk: Gözlemciler, mahkeme duruşmalarını ve diğer yasal işlemleri kaydetmek için kullanılır.
 • Eğitim: Gözlemciler, öğrencilerin performansını ve davranışlarını kaydetmek için kullanılır.
 • İşletme: Gözlemciler, müşteri davranışlarını ve iş süreçlerini kaydetmek için kullanılır.

Observer’ın Önemi:

Gözlemciler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle önemlidir:

 • Nesnellik: Gözlemciler, bir olayı veya durumu dışarıdan gözlemledikleri için nesnel bir bakış açısı sağlayabilirler.
 • Doğruluk: Gözlemciler, olayları ve durumları doğru bir şekilde kaydedebilirler, bu da önemli kararlar vermek için kullanılabilir.
 • Kanıt: Gözlemciler, mahkeme duruşmaları ve diğer yasal işlemler için kanıt sağlayabilirler.
 • İyileştirme: Gözlemciler, iş süreçlerini ve diğer alanları iyileştirmek için kullanılabilir.

Observer’ın Nitelikleri:

İyi bir gözlemci, aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli niteliklere sahip olmalıdır:

 • Dikkat: Gözlemciler, olayları ve durumları dikkatlice gözlemleyebilmelidir.
 • Detay: Gözlemciler, olayları ve durumları ayrıntılı olarak kaydedebilmelidir.
 • Nesnellik: Gözlemciler, olayları ve durumları nesnel bir bakış açısıyla gözlemleyebilmelidir.
 • İletişim: Gözlemciler, gözlemlerini net ve öz bir şekilde iletebilmelidir.

Sonuç:

“Observer” kelimesi, bir olayı veya durumu dışarıdan izleyen ve kaydeden kişileri tanımlamak için kullanılan önemli bir kelimedir. Gözlemciler, bilimsel araştırmalarda, gazetecilikte, hukukta ve diğer alanlarda önemli bir rol oynarlar. İyi bir gözlemci, dikkatli, ayrıntılı, nesnel ve iletişim becerilerine sahip olmalıdır.


Yayımlandı

kategorisi