öbür Dünya Bilgisi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "öbür Dünya Bilgisi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "öbür Dünya Bilgisi" ne demek?

 1. (Yun. eschaton = son, sonuncu; logos = öğreti) : Evrenin ve insanlığın sonu ile ilgili öğretiler.// Tek insanın sonu ile ilgili olarak ölümden sonraki yazgı (bireyselöbür dünya bilgisi); dünyanın sonu ile ilgili olarak, ölülerin dirilmesi, kıyamet günü ve öbür dünya konularını işler (genelöbür dünya bilgisi).

öbür Dünya Bilgisi nedir? İlişkili sözcükler

 • Eschatology: ), (ilah.) eskatologya,ölümden sonraki hayata ait bahis dünya ve hayatın sonu bahsi eschatolog’ical (s.) böylebahis ve doktrinlere ait. Eskatologya, dünyanın sonu ve öbür dünyayı anlatan bilim dalı devamı...
 • Subsequent: Sonra gelen, sonraki Sonuç olarak izleyen devamı...
 • çağrışım: Bir düşünce, görüntü vb.nin bir başkasını hatırlatması Örnek: Goethe denince herkesin aklına gelen ilk çağrışım, dünyanın sayılı iki üç dâhi yazarından biri olduğudur. H. Taner Davranışlar, düşünceler ve kavramlar arasında yer ve zaman birliğinin etkisiyle kurulan bağlantılar sonucu, bilinç alanına bunlardan birisi girdiğinde ötekini de bilince çekmesi olayı, tedai Örnek: Gününde dedikleriyle günümüzde olanlar arasında kolaylıkla çağrışımlar, karşılaştırmalar kurabiliriz. N. devamı...
 • Eudaimonia: (Yun. eu-daimon = iyi bir daimon’u olan; kendisinde daimon’un göründüğü kimse; daimon = insanın yaşamını kuşatan, insanın yaşantılarının içine sokulan güç): Ruhun iyi bir durumda olması. Başlangıçta mutlu bir alınyazısı anlamında kullanılmış. Sonraları dinsel anlamından sıyrılarak: a. Dışardan etki yapan bir şey olarak (dış dünyanın yaşama koşullarına göre mutlu olma); b. İnsanın ruhunda yaşayan bir devamı...
 • Düşünülür Dünya: (intelligibilis: duyuları aşan yeti olarak yalnızca anlıkla, usla kavranan; mundus intelligibles: Yalnızca salt usla kavranan dünya; karşıt kavramı: mundus sensibilis: duyulur dünya.) 1- (Platon’da) İdealar dünyası. 2- (Kant’ta) Duyarlığa gereksinme duymadan ancak salt usla erişilebilen ideler dünyası, noumenon’lar (kendinde şeyler) dünyası. // Kant’a göre insan, bilgide duyarlıkla sınırlı olduğundan “kendinde şeylerin” bilgisine erişemez; ama ahlâk devamı...
 • Dengelemde Sayışım Döneminin Bağımsızlığı Ilkesi: Sayışım dönemindeki her tür tecimsel işlem sonuçlarının bir önce ya da bir sonraki sonuçlarla oranlanması ve işletmeye ilişkin 12 aylık bir sayışım dönemi başlangıç ve sonunun saptanması ükesi. devamı...
 • The Next World: Sonraki dünya, ölümden sonraki yaşŸam, yaşŸam sonrası, gelecek dünya devamı...
 • Eschatological: (Teoloji) eskatalogya (dünyanın sonu ve öbür dünyayı anlatan bilim dalı) ile alakalı; dünyanın sonu ile alakalı tüm doktrinlerle alakalı devamı...
 • Teleolojik Etik Teoriler: Sonuçcu etik öğretiler. devamı...
 • Kötümserlik: Kötümser olma durumu, karamsarlık, bedbinlik, pesimizm. Her şeyi en kötü yanından ele alan, her durumu karanlık gören ve hep en kötüyü bekleyen dünya görüşü, pesimizm. devamı...

öbür Dünya Bilgisi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.