ocak ağaları sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ocak ağaları kelimesinin manası:

  1. Yeniçeri ocağının ileri gelen subayları: yeniçeri ağası, sekbanbaşı, kethüdabey, zağarcıbaşı, samsoncubaşı, turnacıbaşı, hasekiler, başçavuş, başdeveci, başyayabaşı, muhzırağa, kethüdayeri, başbölükbaşı.

ocak ağaları ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları