ödüllendirim ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "ödüllendirim" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "ödüllendirim" ne demek?

 1. Bankalarda tasfiyeye uğramış alacaklar arasında, ödemelerini düzenli yapmış, ancak borçları ödeyememezlik durumuna düşmüş iyi niyetli borçlulara uygulanan taksit kolaylığı ile faiz ve komisyon indirimi.

 2. Vergi bağışıklığı, bir verginin kaldırılması veya dışsatımı özendirmek amacıyla bazı dışsatım mallarının vergi dışı bırakılması.

 3. Alıcıların uğrayabileceği zararı karşılamak amacıyla ya da fazla miktarda mal satınalanlara satıcının ilave olarak bedelsiz verdiği mal ya da yaptığı fiyat indirimi.

 4. Sigorta şirketinin hesap dönemlerinde, acenteden alacağı bedelin bir kısmını indirmesi.

ödüllendirim nedir? İlişkili sözcükler

 • Dışalım Kaldıraç Vergisi: Tarımsal destekleme programları çerçevesinde, dışalıma konu malların dünya fiyatlarının iç fiyatlardan düşük olması durumunda, yurtiçi üreticileri korumak amacıyla söz konusu malların dışalımından aradaki fiyat farkı kadar alınan değişken vergi. Bu vergi, AB’de üçüncü ülkelerden dışalımı yapılan bazı tarım ürünlerinde dünya fiyatı ile eşik fiyat arasındaki fark kadar alınmaktadır. krş. dışsatım kaldıraç vergisi, dışsatımda fiyat farkı devamı...
 • Dışalım Vergi Istisnası: Dışsatıma yönelik üretimi özendirmek amacıyla, dışalımın kısmen veya tamamen vergi dışı bırakılması. devamı...
 • Eder Indirimi Yöntemi: Dışa satışların çoğaltılması amacıyla durum ve nitelikleri elverişli, mallarda eder indirimi yapılması yöntemi. devamı...
 • Tax Allowance: Vergi indirimi, vergi muafiyeti, vergiye tabi olmayan gelir devamı...
 • Tam Karşılıklı ödün Ilkesi: Dünya ticaretini serbestleştirme çabaları çerçevesinde gümrük tarifelerinin karşılıklı görüşmelerle indirilmesinde uygulanan ve dışsatımcı ülkenin mallarına karşı ülkenin uyguladığı tarifeleri indirmesi için, karşı ülkeden dışalımını yaptığı mallara uyguladığı tarifeleri indirmesine dayanan ve Gümrük ve Tarifeler Genel Anlaşmasıyla uygulanmaya başlanan ve daha sonra Dünya Ticaret Örgütüyle de izlenilen ilke. krş. eksik karşılıklı ödün ilkesi, karşılıklı ödünsüzlük ilkesi devamı...
 • Düşkünlerin Vergi Bağışıklığı: Güçsüzleri barındırma evlerinde yaptırılan işler karşılığı düşkünler için tanınan vergi bağışıklığı. devamı...
 • Discount: İndirim yapmak, hesaptan düşmek; hesaplamak, önceden düşünmek, kırdırmak (senet), kırmak (senet); önemsememek İskonto, tenzilat, fiyat indirimi devamı...
 • Ek Dışalım Vergisi: Dış ticaret açığını kapatmak ve döviz kuruna istikrar kazandırmak amacıyla dışalıma konulan ek vergi. devamı...
 • Gümrük Vergisi Yansıması: İstem esnekliğinin sonsuz olmaması durumunda, dışalımcı ülkenin yeni bir gümrük vergisi koyması ya da uyguladığı gümrük vergilerini yükseltmesinin, yurtiçi fiyatları yükselterek vergi yükünün tüketicilere aktarılmasına yol açması; dışalımcı ülkenin önemli ve büyük bir pazar olması durumunda ise vergi yükünün bir kısmının ya da tamamının dışsatımcı tarafından malın fiyatının düşürülerek üstlenilmesi. devamı...
 • Dışsatım Vergisi: Dış piyasa payı küçük olan mallarda ülkenin döviz gelirinin azalması pahasına da olsa ülke sanayisinin kilit kesimlerinde kullanılan temel girdi ve aramallarının dışsatımını azaltmak için bu malların dışsatımına uygulanan vergi. devamı...

ödüllendirim ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.