ödün Vermek ne demek?

Türkçe sözlüklerde "ödün Vermek" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "ödün Vermek" ne demek?

 1. Ödünle uzlaşma sağlamak.

ödün Vermek nedir? İlişkili sözcükler

 • Accord: Anlaşma, uzlaşma, itilâf, birleşme, ittifak, ittihat Uyum, ahenk devamı...
 • Uzlaştırmak: Uzlaşmalarını sağlamak. devamı...
 • Pacification: Bir mahalde düşmanı yok etme Kontrol altma alma devamı...
 • Pacification: Bir mahalde düşmanı yok etme Kontrol altma alma devamı...
 • Uzlaştırma Kurulu: Toplu sözleşme görüşmelerinde tarafların uyuşmazlığa düşmeleri durumunda, uzlaşma sağlamak amacı ile grev ve lokavt kanununa göre oluşturulan, kararlarının yaptırım gücü olmayan kurul. devamı...
 • Conciliation: Uzlaştırma, barıştırma, yatıştırma. Uzlaştırma, barıştırma, yatıştırma, sakinleştirme, ödeme devamı...
 • Uzlaşımcılık: Bütün ilkelerin, kavramların, belitlerin uzlaşımsal olduğunu ileri süren öğreti. // Başlıca temsilcisi H. Poincaré’dir (“Bilim ve Varsayım”); ona göre özellikle geometrinin bütün belitleri uzlaşımsaldır. devamı...
 • Morumtırak: Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir. Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse. devamı...
 • Uncompromising: Fikir veya prensiplerinden vaz geçmez Eğilmez devamı...
 • Reconciliation: Barış, barışma, uzlaşma, uzlaştırma, barıştırma Barışma, uzlaşma devamı...

ödün Vermek ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.