ödünç Tavanı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "ödünç Tavanı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "ödünç Tavanı" ne demek?

 1. Bir konut bankasının, konut edinmek isteyenlere edineceği konutun büyüklüğüne ve ederine göre yapabileceği en büyük akçal yardım.

ödünç Tavanı nedir? İlişkili sözcükler

 • ödünç Ayırcası: Konut bankalarınca özel olarak kurulan ve konut edinmek isteyenlere kolay koşullarla ödünç vermekte kullanılan ayırca. devamı...
 • ödeme Koşulları: Konut edinmek amacıyla bir konut bankasından ödünç almış olan kimsenin, aldığı parayı ne denli uzun bir süre içinde ve ne ölçüde artırarak geri vereceğini belirten koşullar. devamı...
 • Uzun Süreli ödünç: Bir yerel yönetim biriminin, İller Bankası gibi bir kamu bankasından, işgörü gereksinmelerini karşılamak için ya da konutsuz bir kimsenin, bir tutu bankasından konut iyesi olmak için ucuz koşullara aldığı ve 15, 20 ya da 30 yıl gibi uzun sürelerle geri ödenmesi gereken para. devamı...
 • ödeme Süresi: Konut edinmek amacıyla bir konut bankasından ödünç almış olan kimsenin ödeme koşullarından biri. devamı...
 • Kaynakçasal Bilgi: Bir yayını ötekilerden ayıran, onu edinmek isteyenlere yeterli tanıtmayı sağlayan bilgi. devamı...
 • Iyelik Konut: 1 – İyesi olan ailenin kendisinin oturduğu, tutmalık karşılığında başkasının oturmasına ayrılmayan konut. 2 – Bir ülkede, konut siyasasının herkesi konut iyesi durumuna getirmeyi amaçlaması sonucunda konut pazarına sürülmesi türlü yöntemlerle desteklenen konut türü. bkz. konut iyeliği. devamı...
 • Düşük Tutmalıklı Konut: Dar gelirli ya da yoksul halk katmanlarının yararlanabilmeleri amacıyla konut pazarına çıkarılan, tutmalığı, içinde oturanın gelirine ve öbür niteliklerine bakarak düşük tutulan kamu girişimleri, konut birleşkeleri ya da özel kuruluşlarca yaptırılan konut. devamı...
 • Prefabrik Konut: Duvar, kapı, pencere ve diğer elemanları fabrikasyon olarak üretilen ve konutun yapılacağı beton platform üzerine monte edilen konut. devamı...
 • Toplu Konut: Önceden planlanmış belli bir yerleşim bölgesinde vatandaşa devletin açtığı kredi yardımları ve katkılarıyla oluşturulan yapılar bütünü. Konut birleşkesi, konut yapım ortaklığı ya da konut bankaları gibi kamusal ya da özel devamı...
 • önyapım: Bir yapıyı oluşturan belli başlı parçaların, yapı öğelerinin, tümünün ya da bir bölümünün daha önce üretimlikte işlenerek yapım alanına getirilmesini ve orada birleştirilerek konutun kurulmasını öngören yapım yöntemi, bk. kurma konut. devamı...

ödünç Tavanı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.