of right sözlük anlamı nedir?

Sözlükte of right kelimesinin manası:

  1. Kanunen, kanuna göre

of right ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları