Of Small Means ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Of Small Means" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Of Small Means" ne demek?

 1. Dar gelirli

Of Small Means nedir? İlişkili sözcükler

 • Altın Yumurtlayan Tavuk: Mesleği, sanatı, parası olan, gelirli kimse. 1) mesleği, sanatı, parası olan, gelirli kimse; 2) turist. devamı...
 • Hatrebe: (Hatribe) Dar gelirli olmak. devamı...
 • Well Earned: İyi gelirli, kazancı yerinde devamı...
 • Well Earned: İyi gelirli, kazancı yerinde devamı...
 • Lümpen Burjuvazi: Burjuva sınıfının en düşük gelirli kısmına verilen ad. devamı...
 • Gelirlilik: Gelirli olma durumu. devamı...
 • Gösterişli Konut: Toplumun yüksek gelirli katmanları için yapılan ve konut pazarına sürülen konut birimlerine verilen ad. devamı...
 • Konut ödeneği: Bir ülkede, konut bunalımının etkisini azaltmak amacıyla, devletin ya da yerel yönetimlerin yoksul ya da dar gelirli yurttaşlara düzenli aralıklarla yaptıkları akçal yardım. devamı...
 • Tutmalık ödeneği: Kimi ülkelerde, dar gelirli ya da yoksul aileleri konut bunalımlarının etkisinden bir ölçüde korumak amacıyla, her ay ödemekte oldukları tutmalık paralarının devlet ya da kent yönetimi gibi kamu kuruluşlarınca üstlenilen bir bölümü. devamı...
 • Destekleme Finansman Kolaylığı Sübvansiyon Hesabı: Uluslararası Para Fonu’nun 1980 yılında en düşük gelirli az gelişmiş ülkelere, kullandıkları desteklerne kredilerinin nisbeten yüksek maliyetlerini düşürmek amacıyla faiz sübvansiyonu verilmesi gibi özel bir amaçla oluşturduğu kredi kaynaklarından biri. devamı...

Of Small Means ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.