offhandedness sözlük anlamı nedir?

Sözlükte offhandedness kelimesinin manası:

  1. DüşŸüncesizlik, ihmalkarlık, ihmalcilik

offhandedness ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları