öğrenci sözlük anlamı nedir?

Sözlükte öğrenci kelimesinin manası:

  1. Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, talebe, şakirt.
  2. Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse.
  3. Özel ders alan kimse.
  4. Öğrenim görmek amacıyle herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse.
  5. Bir öğretmenin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konu üzerinde çalışan kimse.

öğrenci ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları