öğretmen

  1. Mesleği bilgi öğretmek olan kimse, muallim, muallime

    Örnek:

    Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım bazen. Y. Z. Ortaç

  2. Resmî ya da özel bir eğitim kurumunda çocukların, gençlerin ya da yetişkinlerin istenilen öğrenme yaşantıları kazanmalarına kılavuzluk etmek ve yön vermekle görevlendirilmiş kimse.

  3. Bilgi, görgü ve yaşantısı ile belli dal ve alanlarda başkalarının yetişme ve gelişmesine yardım eden kimse. 3-Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği öğrenimi bitirerek ya da yeterlikleri kazanaraköğretmenlik yapma yetkisini elde etmiş olan kimse.


Yayımlandı

kategorisi