oğul sözlük anlamı nedir?

Sözlükte oğul kelimesinin manası:

 1. Erkek evlat
  Örnek: Ertesi günü kardeşimin büyük oğlu geldi. M. Ş. Esendal
 2. Bazı kelimelerin anlamını pekiştirmek için kullanılan bir söz.
 3. Bir ana arıyla birlikte kovandan ayrılan, yeni yetişmiş arı topluluğu.
 4. Yaşlı kimselerin genç erkeklere söylediği bir seslenme sözü
  Örnek: Bu su onu da devirir oğul! S. F. Abasıyanık
 5. Erkek evlat.
 6. Yavru.
 7. Kovandan çıkan arı topluluğu.

oğul ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları