Oğul Hücre ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Oğul Hücre" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Oğul Hücre" ne demek?

 1. Bir hücrenin bölünmesi ile meydana gelen iki yeni hücreden her biri.

Oğul Hücre nedir? İlişkili sözcükler

 • Hücre Kaynaşması: İki hücrenin birleşmesi; özellikle farklı çekirdek içeren iki hücrenin temas yerlerinde zarlarının çözünmesi ve sitoplâzmalarının birbirine karışarak melez hücrelerin meydana gelmesi. Hücre füzyonu. Genellikle, kaynaşma proteinine sahip bazı virüs enfeksiyonlarından devamı...
 • Oğul Göze: Bir gözenin bölünmesinden sonra meydana gelen 2 yeni gözeden herbiri. devamı...
 • Neoplastik Değişim: (Yun. neos: yeni; plastos: oluşmuş) Hücrenin kanserli hücreye dönüşmesi ile meydana gelen değişiklikler. Neoplâstik transformasyon. devamı...
 • Mumcu: Mum yapan veya satan kimse. Yeniçeri Ocağında çavuşlardan sonra gelen, yeniçeri ağasına bağlı on iki subaydan her biri. devamı...
 • Halkasal Fotofosforilasyon: Fotosentezin aydınlık reaksiyonlarında meydana gelen olay. NADPH’nin meydana gelişinde olduğu gibi fotosistem I’de elektronların taşınması yoludur. Elektronlar fotosistem I’den ferrodoksine ve buradan da fotosistem II’nin sito-krom b6 molekülüne taşınır. Bu sırada yeniden ATP açığa çıkar. Böylece kloroplâstın ve hücrenin ihtiyacı için yeni bir ATP kaynağı meydana gelir. Burada elektronlar yer değiştirmeden halkasal olarak dolaşır. devamı...
 • Sinaptik Yarık: Sinaps bölgelerinde karşılıklı gelen iki hücreden birinin presinaptik zarı ile ikinci hücrenin postsinaptik zarı arasında bulunan ve 200 A° kadar olan açıklık. devamı...
 • Hücre Plağı: Bitki hücrelerinde hücre bölünmesi sırasında iki oğul hücre çekirdeği oluştuktan sonra Golgi kesecikleri ve endoplâzmik retikulum parçacıklarının hücrenin ortasında dizilmesi ile oluşan ve ileriki safhalarda hücre duvarını verecek olan yapı. devamı...
 • Mayoz: Eşey organlarında eşey hücrelerinin oluşması sırasında diploit veya somatik kromozom sayısının yarıya indiği ve dört haploit hücrenin oluştuğu hücre bölünmesi tipi. Redüksiyon bölünmesi, indirgeme bölünmesi. Eşey organlarında eşey hücrelerinin oluşması devamı...
 • Modülasyon: Bir sesin yayılmasında ortaya çıkan yeğinlik, vurgu, ton değişimlerinden her biri. Bir dalganın genlik, evre ve sıklığının bir yasaya göre zaman içinde farklılaşması. devamı...
 • Oğul çıkarmak: Bir kovan, yeni bir oğul arısı topluluğu meydana getirmek. devamı...

Oğul Hücre ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.