oikos

oikos: İngilizce ve Türkçe Anlamı

İngilizce Anlamı:

 • Oikos, Yunanca “ev” veya “hane” anlamına gelen bir kelimedir.
 • Antik Yunanistan’da, oikos, bir ailenin veya klanın tüm üyelerini ve onların mal ve mülklerini kapsayan bir ekonomik ve sosyal birimdi.
 • Oikos, genellikle bir erkek başkan tarafından yönetilirdi ve üyeleri arasında karısı, çocukları, köleleri ve diğer bağımlı kişiler yer alırdı.
 • Oikos, kendi kendine yeten bir birimdi ve üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tüm kaynaklara sahipti.
 • Oikos, aynı zamanda, üyelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan bir birimdi ve üyelerine bir aidiyet duygusu sağlardı.

Türkçe Anlamı:

 • Oikos, Yunanca “ev” veya “hane” anlamına gelen bir kelimedir.
 • Türkçede, oikos, genellikle “ev” veya “hane” olarak çevrilir.
 • Ancak, oikos, Türkçedeki “ev” veya “hane” kavramlarından daha geniş bir anlam taşır.
 • Oikos, sadece bir binayı veya yapıyı değil, aynı zamanda, o binada veya yapıda yaşayan insanların topluluğunu da kapsar.
 • Oikos, aynı zamanda, bu insanların ekonomik ve sosyal ilişkilerini de kapsar.
 • Oikos, Türkçedeki “aile” kavramına da benzer, ancak, oikos, aileden daha geniş bir anlam taşır.
 • Oikos, sadece kan bağıyla bağlı olan kişileri değil, aynı zamanda, bu kişilerin kölelerini ve diğer bağımlı kişilerini de kapsar.

Oikos’un Tarihi

 • Oikos, antik Yunanistan’da ortaya çıkan bir kavramdır.
 • Oikos, antik Yunanistan’da, toplumun temel ekonomik ve sosyal birimiydi.
 • Oikos, genellikle bir erkek başkan tarafından yönetilirdi ve üyeleri arasında karısı, çocukları, köleleri ve diğer bağımlı kişiler yer alırdı.
 • Oikos, kendi kendine yeten bir birimdi ve üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tüm kaynaklara sahipti.
 • Oikos, aynı zamanda, üyelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan bir birimdi ve üyelerine bir aidiyet duygusu sağlardı.
 • Oikos, antik Yunanistan’da, toplumun temel ekonomik ve sosyal birimiydi.
 • Oikos, genellikle bir erkek başkan tarafından yönetilirdi ve üyeleri arasında karısı, çocukları, köleleri ve diğer bağımlı kişiler yer alırdı.
 • Oikos, kendi kendine yeten bir birimdi ve üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tüm kaynaklara sahipti.
 • Oikos, aynı zamanda, üyelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan bir birimdi ve üyelerine bir aidiyet duygusu sağlardı.

Oikos’un Günümüzdeki Anlamı

 • Oikos, günümüzde de kullanılmaya devam eden bir kavramdır.
 • Oikos, günümüzde, genellikle “ev” veya “hane” olarak çevrilir.
 • Ancak, oikos, günümüzde de Türkçedeki “ev” veya “hane” kavramlarından daha geniş bir anlam taşır.
 • Oikos, sadece bir binayı veya yapıyı değil, aynı zamanda, o binada veya yapıda yaşayan insanların topluluğunu da kapsar.
 • Oikos, aynı zamanda, bu insanların ekonomik ve sosyal ilişkilerini de kapsar.
 • Oikos, günümüzde de Türkçedeki “aile” kavramına da benzer, ancak, oikos, aileden daha geniş bir anlam taşır.
 • Oikos, sadece kan bağıyla bağlı olan kişileri değil, aynı zamanda, bu kişilerin kölelerini ve diğer bağımlı kişilerini de kapsar.

Oikos’un Önemi

 • Oikos, toplumun temel ekonomik ve sosyal birimidir.
 • Oikos, üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tüm kaynaklara sahiptir.
 • Oikos, üyelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılar ve üyelerine bir aidiyet duygusu sağlar.
 • Oikos, toplumun temel yapı taşıdır ve toplumun sağlıklı bir şekilde функционировать için olmazsa olmazdır.

Yayımlandı

kategorisi