öklid önkoyutları ne demek?

Türkçe sözlüklerde "öklid önkoyutları" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "öklid önkoyutları" ne demek?

 1. Öklid dizgesinde tüm kanıtsavların, çıkarımların türetilme ve kanıtlanmasında kullanılan ve dizgenin temelinde yer alan üç ana önsayıt: 1- İki noktadan ancak bir doğru geçer. 2- İki nokta arasındaki en kısa uzaklık bir doğrudur. 3- Bir doğruya dışındaki bir noktadan ancak bir koşut çizgi çizilebilir.

öklid önkoyutları nedir? İlişkili sözcükler

 • ıraklık Açısı: Farklı iki yerden, uzaktaki bir noktaya yönelmiş iki doğrultu arasındaki açı (bk. şekil P. 2 ve P. 13). Gözlenen nokta ne kadar uzakta iseıraklık açısı da o kadar küçük olur. Gökbilimde Ay, Güneş, gezegenler ve yıldızlar için bu açı dolaylı yoldan ölçülerek uzaklık hesabı yapılır. devamı...
 • Telemetre: İki nokta arasındaki uzaklığı ölçmeye yarayan gereç. Fotoğraf makinelerinde, çekimi yapılacak nesneye olan uzaklığı belirterek bunun ayarını yapan düzen. devamı...
 • Dalga Genliği: Dalganın en yüksek noktası ile sıfır noktası arasındaki nicelik. Dalganın en yüksek noktası ile sıfır noktası arasındaki nicelik. devamı...
 • Riemann Geometrisi: öklit’in “paralel postülatı” yerine, “bir noktadan bir doğruya sonsuz çoklukta paralel doğru çizilebilir” belitini koymakla elde edilen geometri. anlamdaşı: eliptik geometri devamı...
 • Varış çizgisi: Bir yarışın son noktasını belirleyen çizgi. Yürüyüşçü ile koşucuların varış sıralarını, derecelerini saptamak için koşu yoluna enine çizilmiş, koşulan uzaklığın bitimini gösteren ak çizgi. devamı...
 • Yapı Derinliği: Bir yapının önyüz çizgisi ile arka yüz çizgisinin en uzak noktası arasındaki dik uzaklık. devamı...
 • Kesişme Açısı: Kesişen iki doğru için, oluşturdukları açılardan küçük olanının salt ölçüsü. Kesişen iki eğri için, kesişme noktasından eğrilere çizilen iki teğet arasındaki açı. devamı...
 • Odak Uzaklığı: Bir merceğin ya da bir küresel aynanın asal odağı ile orta noktası arasındaki uzaklık. Bir merceğin ya da bir küresel aynanın asal odağı ile orta noktası arasındaki uzaklık. devamı...
 • Aralıklı ölçek: Nesne ya da özellikleri sıraya dizmekle kalmamayıp bunlar arasındaki kesin uzaklığı da gösterme olanağı veren ve ölçüm boyutunun tüm ardıl değerleri arasında eşit uzaklık bulunan ölçek. bkz. adlayıcı ölçek, boyut, oransal ölçek, ölçüm düzeyleri, sıralayıcı ölçek. devamı...
 • Astronomi Birimi: Yerküre ile güneş merkezi arasındaki ortalama uzaklık birim olarak seçilirse, bu uzaklığa astronomi birimi (AB) denir devamı...

öklid önkoyutları ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.