Oksidasyon Redüksiyon Reaksiyonları ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Oksidasyon Redüksiyon Reaksiyonları" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Oksidasyon Redüksiyon Reaksiyonları" ne demek?

 1. Elektron kaybeden maddenin oksitlendiği, elektron kazanan maddenin ise indirgendiği, bir atomdan diğerine elektronların taşındığı dönüşümlü olaylar.

Oksidasyon Redüksiyon Reaksiyonları nedir? İlişkili sözcükler

 • Iyonik Bağ: Bir atomdan ötekine elektron göçmesi sonunda oluşan zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvveti. Bir veya daha fazla elektronun bir atomdan diğerine tamamıyla aktarıldığı kimyasal bağlanma çeşidi. devamı...
 • Sitokrom C Redüktaz Kompleksi: Mitokondri iç zarında gerçekleşen elektron transfer zincirinde sitokrom b, sitokrom c1 ve bir Fe-S kompleksi kapsayan ubikinondan aldığı elektronları sitokrom c’ye taşıyan, elektron transfer zincirinin ikinci kompleksi. devamı...
 • Elektron Demeti: Aynı enerji kaynağından çıkan ve birbirine yakın yörüngede yayılan elektronlar. Bk. eksicik demeti devamı...
 • Elektronik: Elektron temeline dayanan, elektronla ilgili. Serbest elektronların etkisiyle oluşan olayları inceleyen bilim dalı Örnek: İnsanlar aya gitti. Elektronik, teknik aldı yürüdü. H. Taner Bk. eksicik bilgisi devamı...
 • Electrovalence: Atomdan atoma elektron verme ile meydana gelen bağlantı Verilen elektron sayısı. devamı...
 • Oksidasyon Redüksiyon Potansiyeli: Bk.Redoks potansiyeli devamı...
 • Oksidasyon Redüksiyon Enzimleri: Bk.Oksidoredüktazlar Oksidoredüktaz. devamı...
 • Sitokrom C: Solunumda elektron taşıma zincirinin bir komponenti. Elektronları QH2sitokrom c redüktaz kompleksinden,sitokrom c oksidaz kompleksine (sitokrom a ve a3) taşır. Mitokondri iç zarında gerçekleşen elektron transfer zincirinde elektronları sitokrom c1’den sitokrom devamı...
 • Oksidatif Fosforilasyon: (Yun. oxys: keskin; phosphoras: ışık getirme) Aerobik organizmalarda ADP’den ATP’nin teşekkül ettiği olay. Elektron taşıma zinciri boyunca elektronların aktığı aerobik solunum sırasında oluşan oksijenin son alıcı olarak hidrojen atomlarını aldığı olay. Oksidatif fosforilizasyon. devamı...
 • Ikincil Yayım: Elektrikuçlarının, öbür elektronlar çarpınca elektron yayma özelliği. (Çarpan elektronlara birincil, daha çok sayıda yayılan elektronlara ikincil elektronlar denir). devamı...

Oksidasyon Redüksiyon Reaksiyonları ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.