Oksidatif Deaminasyon ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Oksidatif Deaminasyon" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Oksidatif Deaminasyon" ne demek?

 1. Alfa-Metilaminlerin maruz kaldığı, amino asitlerdeki amino gruplarının amonyak ve keto asitlere ayrılması ile

Oksidatif Deaminasyon nedir? İlişkili sözcükler

 • Aminotransferaz: Amino gruplarının alfa-amino asitlerden alfa-keto asitlere transferini katalize eden enzim, transaminaz. Transaminaz. devamı...
 • Deaminasyon: Bir molekülden amino grubunun çıkanlması. Bir molekülden amino grubunun çıkarılması. devamı...
 • Glioksilik Asit: Glioksilat döngüsünde ara metabolit. Glikolik asidin glisine dönüşümünde bir ara madde olarak meydana gelen bir alfa-keto asit. devamı...
 • Glucoside: Glükosit, enzimler veya seyreltik asitlere maruz kaldıklarında glikoz veren birkaç bileşŸikten herhangi biri (Kimya) devamı...
 • Sistein: Formülü C3H7O2NS olan, protein hidrolizi ve sistinin bozunması ile oluşan biyokimya ve gıda araştırmalarında, ekmek hamurunda, indirgen madde olarak kullanılan, amonyak ve asetik asitte çözünen, eter, aseton, benzen, karbon disülfür ve karbon tetra klorürde çözünmeyen renksiz kristal yapıda bir amino asit. Alfa-amino-beta-tiolpropiyonik asit. devamı...
 • Sistin: İki sislein amino asidinin sülfidril gruplarının oksidasyonu ile oluşan dimer yapı. Cys-Cys. Formülü C6H12O4N2S2, mol kütlesi 240,16 g olan, keratinin yapısında bulunan, idrarda küçük düzgün sekiz yüzlü şeklinde oluşan ve devamı...
 • Sterik Engel: Aynı moleküldeki komşu grupların uzaydaki konumları sebebiyle, o-sübstitüe aromatik asitlerin, p- sübstitüe aromatik asitlere oranla daha zor esterleşmesindeki gibi, bir kimyasal tepkimeyi geciktirmesi, veya bifenil molekülünde 2,2′ konumundaki grupların halkanın dönüşünü engellediği gibi bir dönüşü engellemesi. devamı...
 • Oksidatif Halojensizleşme: Karaciğerdeki biyotransformasyon işlemleri sırasında bazı bileşiklerdeki çok güçlü karbon-halojen bağına etkin oksijen moleküllerinin sokulması suretiyle oluşan yeni ürün olan halohidrinin karbon-halojen bağının kırılması sonucunda halojen madde kaybetmesi olayı devamı...
 • Oksidatif Fosforilasyon: (Yun. oxys: keskin; phosphoras: ışık getirme) Aerobik organizmalarda ADP’den ATP’nin teşekkül ettiği olay. Elektron taşıma zinciri boyunca elektronların aktığı aerobik solunum sırasında oluşan oksijenin son alıcı olarak hidrojen atomlarını aldığı olay. Oksidatif fosforilizasyon. devamı...
 • Peptit Bağı: Protein sentezi sırasında bir amino asidin karboksil grubu ile ikinci amino asidin amino grubu arasından bir molekül su çıkarak oluşan kovalent bağ. Bir aminoasidin alfa-amino grubuyla diğerinin alfa-karboksil grubu arasında devamı...

Oksidatif Deaminasyon ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.