oksifilik hücre tümörleri sözlük anlamı nedir?

Sözlükte oksifilik hücre tümörleri kelimesinin manası:

  1. Tamamen veya büyük çoğunlukla tiroit bezinin eozinofilik sitoplazmalı oksifilik hücrelerinden oluşan, belli belirsiz folikül oluşturan adenom ve karsinomlar, Hurthle hücre tümörleri.

oksifilik hücre tümörleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları