oksijen

  1. Atom numarası 8, atom ağırlığı 16 olan, hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza (simgesi O).

  2. Simgesi O, atom kütlesi 15,9994 g, atom numarası 8 olan atmosferde serbest halde O2 şeklinde ve kütlece %23,2 oranında bulunan, yeryüzü kabuğundaki pek çok maddede %50 bağlı olarak bulunaan 1774 yılında ilk defa Priestley tarafından saflaştırılan gaz halinde renksiz bir element.

  3. Havada %21 oranında bulunan, solunum için gerekli olan renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz.

  4. Renksiz, kokusuz, yükseltgenleyici ve karbonlayıcı gaz elementi. A.A. 16.000 A.S.8.


Yayımlandı

kategorisi