oksijenli su sözlük anlamı nedir?

Sözlükte oksijenli su kelimesinin manası:

  1. Hidrojen peroksidin (H2O2) sulu çözeltisi.
  2. Ağacın rengini açmada kullanılan, sulandırılmış perhidrol.
  3. Hidrojen peroksint'in (H2O2) sudaki % 3'lük çözeltisinin halk dilindeki adı.
  4. Hidrojen peroksint'in (H2O2) sudaki % 3'lük çözeltisinin halk dilindeki adı.
  5. Antiseptik ve dezenfektanların oksitleyici maddeler grubundan hidrojen peroksidin % 3'lük çözeltisi

oksijenli su ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları