oksinikotinik asit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte oksinikotinik asit kelimesinin manası:

  1. Formülü C5H3NOHCOOH, mol kütlesi 139,1 g, e.n. 303

oksinikotinik asit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları