Oksitsizleşme ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Oksitsizleşme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Oksitsizleşme" ne demek?

 1. Erimiş bir metalin içindeki oksitlerin giderilmesi olayı.

Oksitsizleşme nedir? İlişkili sözcükler

 • Oksitsizleme: Erimiş bir metalin içindeki oksitleri giderme işlemi. devamı...
 • Külçe Kalıbı: İçine, erimiş metalin boşaltıldığı ve içinde katılaştığı, genellikle dökme demirden yapılmış kalkıp. devamı...
 • Katlantı: Erimiş metalin kalıplara boşaltılması sırasındaki sıçrama sonucu bir ön donma ile oluşan ve haddeleme ile yassılaşan yüzey kusuru. devamı...
 • Geçişme: Yarı geçirgen bir zarla birbirinden ayrılmış iki sıvının karşılıklı geçerek birbirine karışması. Yarı geçirgen bir çeperin iki yanına yerleştirilmiş, derişikliği farklı iki sıvıdan oluşan yer değiştirme olayı, hulul, ozmos. devamı...
 • Katotsal Fışkırtma: Alçak basınçta gaz iyonlarıyle çarpıldığında, atomlarını fışkırtarak ayrışan bir metalin yol açtığı bir bırakım olayı ya da işlemi. devamı...
 • Katotsal Fışkırtma: Alçak basınçta gaz iyonlarıyle çarpıldığında, atomlarını fışkırtarak ayrışan bir metalin yol açtığı bir bırakım olayı ya da işlemi. devamı...
 • Elektroliz: Bir elektrik akımının etkisiyle ortaya çıkan kimyasal ayrışma. Bk. üşerçözüşüm devamı...
 • Süzüntü: Bir sıvıyı süzerek elde edilen tortu. Vücut suyunun dışarı atılması sırasında böbrekte kıvrımlı kanalcıklara geçen ve içinde çeşitli kimyasal maddeler bulunan sıvı. devamı...
 • Iç Solunum: Hücre içindeki biyokimyasal solunum olayı. İnternal respirasyon. Sistemik kapiler kanla dokular arasındaki gaz alışverişiyle hücre içindeki biyolojik yükseltgenme olaylarını kapsayan solunum. devamı...
 • Yarı Geçirgen: Aynı eritici içindeki iki eriyiği birbirinden ayıran ve eriticiyi geçirdiği hâlde erimiş cisimleri geçirmeyen (çeper). Bazı moleküllerin geçişine izin veren, diğerlerinin geçişini engelleyen. devamı...

Oksitsizleşme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.