okun yasası sözlük anlamı nedir?

Sözlükte okun yasası kelimesinin manası:

  1. İşsizlik oranının doğal orandan sapması ile gerçekleşen reel gayrisafi yurtiçi hasılanın potansiyel hasıladan sapması arasında ters yönlü bir ilişki olduğu ileri sürülen ve Arthur Okun tarafından geliştirilen yasa. Okun, ABD ekonomisine yönelik olarak yaptığı görgül çalışmada gerçekleşen gayrisafi yurtiçi hasılanın potansiyel hasıladan % 1'den daha büyük olduğunda, işsizlik oranı doğal oranının % 0,3 altına düştüğü sonucuna ulaşmıştır.

okun yasası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları