Olağanlık ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Olağanlık" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Olağanlık" ne demek?

 1. Olağan olma durumu.

 2. Olağan dağılım gösterme durumu.

Olağanlık nedir? İlişkili sözcükler

 • Kösnüllük: Kösnül olma durumu, şehvaniyet, erotizm. Cinsel uyarılara karşı aşırı duyarlık gösterme durumu, erotizm. devamı...
 • Polimorfizm: Çok biçimlilik (Yun. polys: çok; morphe: şekil) 1. Bir tür veya populasyon içinde farklı şekilli bireylerin bulunuşu. 2. Kendiliğinden alelik varyasyonlar gösterme ya da DNA restriksiyon modelinde değişiklik gösterme. devamı...
 • şövalyelik: Şövalye olma durumu. Şövalyenin bağlı olduğu derebeylik kurumu. devamı...
 • Aşırı Uysallık: Yetkili kişi ya da kümelerin dilek ve komutlarına karşıaşırı uysallık gösterme ve girişkenlikten yoksun olma durumu. devamı...
 • Considerateness: Saygililik Saygılılık, düşŸüncelilik, diğŸerlerine saygı gösterme durumu; dikkatlilik, kasıtlı olma durumu devamı...
 • Körlük: Görme engellilik. Kesmez olma durumu Örnek: Bileği taşındaki bıçak bir ileri gidiyor, bir geriliyor, ağzının körlüğünü yok ediyordu. T. Dursun K Dikkatsizce ve beceriksizce yapılan iş. devamı...
 • Voicelessness: Sessizlik, sessiz olma durumu, sesli olmama durumu, sesi olmama durumu; fikirsizlik fikirsiz olma durumu; etkisizlik, tesirsizlik, etkisiz olma durumu, tesirsiz olma durumu devamı...
 • Sinirlilik: Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabilik, asabiyet Örnek: Çıplak ayağını o ana kadar görmediğim bir sinirlilikle oynatmaya başladı. Y. K. Karaosmanoğlu İç ve dış uyaranlar karşısında, hızla uyuma yaramayan amaçsız, coşkusal davranışlar gösterme durumu. devamı...
 • Bivalency: Bivalanslık, iki değŸerli olma durumu, çift değŸerli olma durumu, iki değŸerli olma durumu, iki değŸerde olma durumu (Kimya); benzer kromozomlar çiftine sahip olma durumu (Biyoloji) devamı...
 • Dimorfizm: (Yun. dis: iki defa; morphe: şekil) Bir tür içinde iki farklı forma sahip olma durumu. Birbirinden farklı iki biçim gösterme veya iki biçimde bulunabilme özelliği. devamı...

Olağanlık ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.