Olağanüstü Bütçe Geliri ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Olağanüstü Bütçe Geliri" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Olağanüstü Bütçe Geliri" ne demek?

 1. Olağanüstü bütçe harcamalarını karşılamak için, söz konusu dönemde ek harç, vergi ve borçlanma gibi yollarla elde edilen gelir.

Olağanüstü Bütçe Geliri nedir? İlişkili sözcükler

 • Gayrisafi Gelir: Belli bir dönemde vergi ve o geliri sağlamak için yapılan her türlü harcama öncesi hesaplanan gelir. Bk. katkılı gelir devamı...
 • Ortalama Dışalım Eğilimi: Bir ülkede belli bir dönemde gerçekleştirilen dışalımın millî gelire bölünmesiyle hesaplanan, belirli bir dönemde bir birim millî gelire karşılık gelen dışalım. devamı...
 • Ortalama Dışalım Eğilimi: Bir ülkede belli bir dönemde gerçekleştirilen dışalımın millî gelire bölünmesiyle hesaplanan, belirli bir dönemde bir birim millî gelire karşılık gelen dışalım. devamı...
 • Bütçe çoğaltanı: Bütçe gelirleri ile giderlerinin gerçek reel gelir düzeyi üzerinde yarattıkları etki. Bu etki, giderlerin borçlanma ve para basma yoluyla karşılanmasına göre farklılaşır. devamı...
 • Ortalama ölçümü: Sayal ortalama, ortanca ve tepedeğer gibi çeşitli yollarla elde edilen, bir dizi ya da dağılımın ortaç ya da genel eğilimini veren ölçüm. devamı...
 • Olağanüstü Bütçe: Olağan bütçeden ayrı bir belge olarak hazırlanan ve kabul edilen, her yıl tekrarlanmayan ve olağanüstü nitelik taşıyan harcama ve gelirleri gösteren özel bir bütçe. devamı...
 • Ortalama Tasarruf Eğilimi: Belli bir dönemde gerçekleştirilen tasarrufların harcanabilir gelir içindeki payı, diğer bir deyişle belli bir dönemde yapılan tasarrufun harcanabilir gelire oranı. devamı...
 • Gelir Vergisi: Kişilerin gelirlerinden, bir oran ölçüsünde devlete ödedikleri dolaysız vergi. Gerçek kişilerin genellikle bir yıl olmak üzere belirli bir dönemde, elde ettikleri gelirlerin net tutarı üzerinden alınan vergi. devamı...
 • Karşılaştırmak: Karşılaştırma işini yaptırmak. Kişi ve nesnelerin benzer veya ayrı yanlarını incelemek için kıyaslamak, mukayese etmek. devamı...
 • çürük Boya: Doğal olmayan ve basit kimyasal yollarla elde edilen boya. devamı...

Olağanüstü Bütçe Geliri ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.