Olasılıksal Bağımlılık ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Olasılıksal Bağımlılık" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Olasılıksal Bağımlılık" ne demek?

 1. Bağımsız olmayan olasılıksal değişkenler arasındaki ilişki. İstatistikte bunun yerine çoğu kez yalnızca bağımlılık terimi kullanılır.

Olasılıksal Bağımlılık nedir? İlişkili sözcükler

 • Bağımsız Olasılıksal Değişkenler: (olasılık kuramı) F(x,y) birleşik dağılım işlevi olmak üzere, F(x,y) = (…)eşitliğini sağlayan olasılıksal değişkenler. X ve Ybağımsız olasılıksal değişkenleri sürekli ise, f(x,y) = (…) ve kesikli ise, p(x,y)=(…) olur. devamı...
 • Olasılıksal Değişken: (olasılık kuramı) Örneklem uzayı öğelerinin gerçek değerli bir işlevi.olasılıksal değişkenler, X,Y,. ile ve tanım bölgeleri (…) ile gösterilir. (…), gerçek sayıların kesikli bir kümesi ise, X’e kesikli ya da süreksizolasılıksal değişken; Rx, gerçek doğru üzerindeki bir aralık ya da aralıkların birleşimi ise, X’e sürekliolasılıksal değişken adı verilir. devamı...
 • çok Katlı Bölümleme: Verilen bir özelliğe göre ayrık bölümlere ayrılan evrenin, başka özelliklere göre yeniden alt bölümlere ayrılması. Nicel değişkenler için, genellikle, bu terim yerine çoklu bölümleme terimi kullanılır. devamı...
 • Türdeş Süreç: (Olasılık kuramı) 1) Verilen iki zamanda, herhangi iki durum arasındaki geçiş olasılığı yalnızca bu iki durumun değerleri arasındaki çıkarıma bağlı olan olasılıksal süreç. 2) Herhangi iki zamanda, verilen iki durum değeri arasındaki geçiş olasılığı yalnızca bu zamanlar arasındaki çıkarıma bağlı olan olasılıksal süreç. Bu süreçlerden birincisine uzaydatürdeş süreç, ikincisine zamanda ;türdeş süreç denir. devamı...
 • Eşzamanlı Denklemler örnekbiçimi: Değişkenler arasındaki ilişkilerin eşzamanlı denklemler kümesi ile açıklandığı olasılıksal örnekbiçim. devamı...
 • Bağlanım Denklemi: (bağlanım çözümlemesi) (…)Y olasılıksal değişkeni ile (…) olasılıksal değişkenleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Y’yi X/lere bağlayan denklem. Y, tek değişkene bağlı ise, bu denklem, Y s= f(X) + (…) biçiminde verilir. Burada, e, yanılgı terimi ve E(Y/x) = f(x)’dir. Doğrusal ilişkilerde, (…)bağlanım katsayıları olmak üzere, Y tek değişkene bağlı ise, denklem (…) ve birden çok devamı...
 • Tekil Dağılım: (Çok değişkenli istatistik) Yayılma dizeyi aşımının değişken sayısından küçük olduğu çok-değişkenli dağılım. Özgün veri kümesinde değişkenler arasındaki doğrusal bağımlılık durumunda da aynı terim kullanılır. devamı...
 • Olasılıksal Tümlenirlik: (…) olasılıksal süreci için, (…)aralığında, (…)Riemann tümlevinin olasılıksal yakınsaklık anlamında var olması durumu. devamı...
 • T Dağılımı: (Kuramsal istatistik) X, ölçünlü olağan dağılımlı ve Y, n bağımsızlık sayısı ile (…)dağılımlı olasılıksal değişkenler olmak üzere, T = (…)olasılıksal değişkenin dağılımı. T’nin olasılık yoğunluk işlevi, (…)olur. Burada n, bağımsızlık sayısıdır, anlamdaş Student dağılımı. devamı...
 • Bağıntı çözümlemesi: Birlikte değişme gösteren iki değişken arasındaki bağışımlık ilişkisini ya da, bağımlı değişken (Y)’deki değişmelerin ne ölçüde bağımsız değişken (X)’e bağlanabileceğini araştıran ve Y’de X’in sorumlu olduğu değişmelerin payını ya da değişkenler arasındaki bağımlılığın düzeyini bir katsayı olarak veren sayımbilimsel çözümleme, bkz. birlikte gidişim çözümlemesi. devamı...

Olasılıksal Bağımlılık ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.