ölçekleme ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "ölçekleme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "ölçekleme" ne demek?

 1. Büyüklüğü belli ölçülerde değiştirme; böylece küçük çapta taslamlardan büyük çapta yapılar tasarlama.

ölçekleme nedir? İlişkili sözcükler

 • Iriölçekte: Özdeciksel çapta değil, göze görünür çapta olan. devamı...
 • ölçekleme Yordamları: Tutum, görüş ve kanıları nicel ölçüye vurmak ya da nicel olarak ölçmek üzere ölçek oluşturma ve geliştirme yolları. devamı...
 • Kentsel Yükümlülük: Kamunun ya da bir kimsenin, bir başkasının toprağını ya da yapısını kullanma ya da bu taşınmazları dilediği gibi kullanabilmesini belli ölçülerde önleyebilme hakkı. devamı...
 • Eee: (Electrical & Electronic Engineering) EEE, elektronik sistemleri tasarlama ve gelişŸtirme mesleğŸi devamı...
 • Ayrıcalık Hakkı: Ayrıcalık ile sağlanan ve sınırı böylece belli edilen hak. devamı...
 • Electrical And Electronic Engineering: Elektrik ve Elektronik MühendisliğŸi, EEE, elektronik sistemleri tasarlama ve gelişŸtirme mesleğŸi devamı...
 • Düşülküsel Tasarlama: Coşumcu ve baskıcı tasarlama düşüncelerinin temel yararcı öğelerini birleştiren, ancak yönetkil özekselciliğin bir sonucu olarak, uzambilimsel biçim kaygısının herşeyden üstün tutulduğu bir tasarlama türü. devamı...
 • Gerçek Eklem Bacaklılar: (Yun. eu: iyi; arthron: eklem; pous: ayak) Sölomlu hayvanlardan, birincil ağızlılar (Protestomia) filumunun, eklem bacaklılar (Arthropoda) dalından, bölüt sınırları dıştan belli olan, çizgili kasları bölütlerde gruplar hâlinde bulunan, eklemli ekstremitelere sahip bir alt dal. Kabuklular (Crustacea), örümceğimsiler (Arachnoidea), çok bacaklılar (Myriapoda), böcekler (Insecta) olmak üzere dört sınıfı vardır. devamı...
 • Zootekni: Evcil hayvanları üretme ve yetiştirme bilimi. Hayvanlardan daha fazla verim elde etmek ve böylece verimli ve k devamı...
 • Thusly: Böylece, böyle bir yolla; belli bir dereceye kadar; örneğŸin, mesela; belirtildiğŸi gibi, belirtilen şŸekilde devamı...

ölçekleme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.