ölçünlü Araç ne demek?

Türkçe sözlüklerde "ölçünlü Araç" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "ölçünlü Araç" ne demek?

 1. Soru ya da sınarlarının biçimi, dili, sırası ve seçenekleriyle biçimsel bir nitelik kazanmış, nesnel ve kesin ölçümler yapabilecek olanaklarla donatılmış gözlem aracı.

ölçünlü Araç nedir? İlişkili sözcükler

 • ölçünlenmiş Gözlem: Nesnel ve kesin bilgiler sağlayacak biçimde denetim araçlarıyla donatılmış gözlem. devamı...
 • ölçünleme: Bir gözlem sürecinde elde edilen bilgilerin yinelenebilir ya da güvenilir olmasını sağlamak üzere gözlem aracına uygun bir biçimsellik kazandırma. devamı...
 • Günlük Dil: Bir gözlem ya da ölçme aracında yer alacak soru ve sınarları dile getirirken günlük konuşmalardaki terim ve deyimleri kullanan dil. devamı...
 • Gezici Gösterim Takımı: Halkı eğitmek amacıyla gösterim yapabilecek biçimde donatılmış araçlarla çalışan takım. devamı...
 • Yineleyici Araştırma: Aynı gözlem birimlerini zaman içinde izleyerek birkaç kez gözlem konusu yapan süremli araştırma. devamı...
 • Güneş Saati: Bir düzlem ortasına dikilmiş bir çubuğun, bu düzlem üzerine ayrı ayrı zamanlarda düşen gölgesine bakılarak saati gösteren bölümler çizilerek yapılmış araç. Bir çubuğun gölgesiyle zaman belirleyen basit saat. devamı...
 • Revivalism: Dini uyanış, İncil’i öğretme, nitelik kazanmış din Dini uyanışŸ, İncil’i öğŸretme, nitelik kazanmışŸ din devamı...
 • Değerlendirme ölçeği: Bir nesneyi ya da bir kimseyi doğru, nesnel bilgilere göre belli birtakım özellikler açısından değerlendirmek için önceden düzenlenen ve orduda, sanayide, okul kılavuzluk çalışmalarında çok kullanılan bir ölçme aracı. devamı...
 • Benelüks Ekonomik Birliği: Benelüks ülkeleri arasında oluşturulmuş ve 1960 yılında resmi nitelik kazanmış iktisadi birlik. devamı...
 • Serpilmenin ölçünlü Yanılgısı: Bir serpilmede gözlem değerlerinin tam bağıntı çizgisi üzerindeki karşılıklarından olan sapmaların kareli ortalamaları olarak tanımlanan ve serpilmenin en uygun çizgiye oranla gösterdiği sapmanın toplu anlatımı olan ölçüm, bkz. birlikte gidişim çizgisi. devamı...

ölçünlü Araç ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.