ölçünlü dil sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ölçünlü dil kelimesinin manası:

  1. Yazı dili.
  2. Bir dili toplum olarak konuşan ve yazanların hep birlikte uydukları belirli ölçü ve kurallara bağlı ortak dil. Ölçünlü Türkçe genillikle İstanbul ağzına göre biçimlenmiş olan konuşma ve yazı dilidir. Ağız özellikleri taşıyan konuşmalar ve yazılı metinler ölçünlü Türkçe’nin dışında kalır (Konya ağzı, Kastamonu ağzı gibi.)

ölçünlü dil ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları