ölçüştürme Uyartıları ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "ölçüştürme Uyartıları" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "ölçüştürme Uyartıları" ne demek?

 1. Toplamsal bir renkölçerin fiziksel olarak tanımlanmış uyartıları.

ölçüştürme Uyartıları nedir? İlişkili sözcükler

 • Tanımlı Renksiz ışıklar: Eşit-Erke tayfı olan ışıkla aynı renksellikteki ışık. Cle’nin 1931’de türlü bilimsel ve teknik kullanışlara göre erke dağılışını tanımladığı A, B ve C renkölçümsel ölçün ışıkları. Ölçün A: Renk sıcaklığı 2854° devamı...
 • ışıkölçümsel Kafa: Bir görsel ışıkölçerin, ölçüştürülecek ışıkları alan ve karşılaştıran bölümü, ya da, bir fiziksel ışıkölçerin, içinde ışıkölçümsel alıcı bulunan bölümü. devamı...
 • Renkölçer: Bir sıvının renk derecesini ölçmeye yarayan araç, kolorimetre. Bir çözeltinin renginin bağıl yeğinliğini ölçünlü bir çözeltiyle karşılaştırarak ölçen aygıt. devamı...
 • Renk Düzeltme çarpanı: (bir ışıkölçerin)Bir fiziksel ışıkölçerin, ayarlanmış olduğu ışık bileşiminden başka bileşimde bir ışık için verdiği değerlerden, bağıl ışık etkinliğine (VX) uygun değerler elde etmek üzere, ilk değerlerle çarpılması gereken çarpan. devamı...
 • Purpuralar çizgisi: Renksel bir diyagramda, tayfın iki ucundaki ışınımların toplamsal karışımıyle elde edilebilen tam doymuş purpuraları gösteren noktaların geometrik yeri. bkz. tayfsal renk oranı. devamı...
 • Duyu Alıcıları: Özel bir uyartıya duyarlı özelleşmiş bir hücre veya doku, duyu organları, vücut yüzeyinden veya iç organlardan uyartıları alan yapılar, duyu reseptörleri. devamı...
 • Duyu Alıcılar: Özel bir uyartıya duyarlı özelleşmiş bir hücre veya doku. Duyu organları. Vücut yüzeyinden veya iç organlardan uyartıları alan yapılar. Duyu reseptörleri. devamı...
 • Renk Sapması: Aydınlık ve çevre koşullarıyle maddesel renklerin, renk uyartı değerlerinin değişmesi. devamı...
 • Chrominance: Renklilik Bir renk sinyalinde renk kompozisyonu (parlaklık ve aydınlanma kompozisyonunun tersi olarak); aynı parlaklık derecesine sahip bir renk ve bir referans renk arasındaki fark (Optik) devamı...
 • Kimyasal Uyartı: Kimyasal maddelerle meydana getirilen uyartı. devamı...

ölçüştürme Uyartıları ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.