olfaktorik nöroblastom sözlük anlamı nedir?

Sözlükte olfaktorik nöroblastom kelimesinin manası:

  1. Burun boşluğunun arka bölümünde, kalbursu kemik bölgesinde gelişen tümör hücrelerinin, damarlar çevresinde çit veya rozet benzeri yapılar oluşturmasıyla belirgin, olfaktorik nöroepiteliyal hücrelerden, kalıntı nöral krista hücrelerinden veya nöroendokrin sistemin yerel yapılarından köken alan, genellikle kedi ve köpek eniklerinde ender görülen bir tümör, esteziyonöroblastom, esteziyonöroepitelyom.

olfaktorik nöroblastom ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları