Oligoketler ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Oligoketler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Oligoketler" ne demek?

 1. Halkalı solucanlar (Annelida) şubesinin, kıllı ayaklılar (Chaetopoda) sınıfından, uzun vücutları birbirine benzer bölümlerden yapılmış, deri çukurlarından kitin kıllar çıkan, eşeysel olgunlaşma sırasında üreme açıklıkları çevresinde semer (klitellum) denen bezli ve şişkin bir bölge oluşan hepsi hermafrodit, yenilenme yetenekleri çok yüksek, nemli topraklarda veya sularda yaşayan türleri olan bir takım.

Oligoketler nedir? İlişkili sözcükler

 • Solucanlar: Halkalılardan, yer solucanı, tenya, askarit gibi, vücutları uzun, yumuşak ve ayaksız hayvanları içine alan takım. (Yun. oligos: az; khaite: kıl) Halkalısolucanlar (Annelida) dalının, kıllı ayaklılar (Chaetopoda) sınıfından, vücutları uzun ve devamı...
 • Plankton: Sularda bulunan, ancak mikroskopla görülebilen yaratıklar topluluğu. Denizlerde ve tatlı sularda, suyun hareketi ile pasif olarak sürüklenen küçük organizmalar. devamı...
 • Denizlaleleri: Vücutları bir sapla deniz dibine bağlı veya serbest olabilen, beş veya daha fazla kollu, toplu durumda yaşayan derisi dikenlilerden bir sınıf. Sölomlu hayvanlardan, ikincil ağızlılar (Deuterostomia) filumunun, derisi dikenliler (Echinodermata) devamı...
 • Dere Iskorpitigiller: Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, çoğu denizde, bazısı tatlı sularda yaşayan, etçil, Kuzey denizlerinde yaşayan türleri olan bir familya. Konumuzda yassıkurtlara arakonakçı türleri devamı...
 • Halkalı Solucanlar: Çok hücreli hayvanlardan (Metazoa), birincil ağızlılar (Protostomia) ulumundan, vücutları uzun, yassı ya da yuvarlak, kısa bir baş bölgesinin ardından çember biçiminde bölütlerden yapılmış uzun bir gövdesi olan, ince bir kutikula ile örtülü, vücut duvarı ve bağırsak arasında ikincil karın boşluğu (solom) gelişmiş ve her bölütte bir çift solom bulunan, kırmızı renkte kan taşıyan bir damar devamı...
 • Gümüş Balığıgiller: Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası. Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, kefaller (Percesoces) alt takımından, denizlerde yaşayan, tatlı sularda yaşayan bazı türleri süs balığı devamı...
 • çifte Solunumlugiller: (Yun. amphis: her iki yandan; pnein: solumak) Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, birleşmiş solungaçlılar (Symbranchii) alt takımından, solungaç boşluğunun bir yüzme kesesi olan, hem tatlı, hem de tuzlu sularda yaşayan türleri olan bir familya. devamı...
 • Yosun Hayvancıkları: Vücut kısımları kolayca fark edilemeyen, çoğu denizlerde az bir kısmı tatlı sularda yaşayan, sesil ve koloni halinde yaşayan türleri olan şube, yosun hayvanları. <l devamı...
 • Yosun Hayvancıkları: Vücut kısımları kolayca fark edilemeyen, çoğu denizlerde az bir kısmı tatlı sularda yaşayan, sesil ve koloni halinde yaşayan türleri olan şube, yosun hayvanları. devamı...
 • Eş Ayaklılar: (Yun. isos: eş; pous: ayak) Eklem bacaklılardan (Arthropoda), gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt dalının, kabuklular (Crustacea) sınıfından, küçük boylu, denizde, karada ve tatlı sularda yaşayan türleri olan bir takım. Tespih böceği (Armadillidium) ve Acellus cinsleri iyi bilinir. devamı...

Oligoketler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.