oligosakkarit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte oligosakkarit kelimesinin manası:

  1. Sadece birkaç monosakkarit biriminden oluşan molekül.
  2. Glikozitik bağlarla birleşmiş birkaç monosakkarit grubu.
  3. Birkaç monosakkaritin glikozidik bağla birbirine bağlanarak polimerize olmasından meydana gelen karbonhidrat.

oligosakkarit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları