olması

Olması: İfadesinin Anlamı ve Kullanımı

“Olması” ifadesi, bir şeyin var olması veya gerçekleşmesi gerektiğini ifade eden bir yardımcı fiildir. Genellikle “olmalı” veya “olması gerekir” şeklinde kullanılır.

İngilizce’de “Olması” İfadesinin Kullanımı

İngilizce’de “olması” ifadesi, genellikle “should” veya “must” yardımcı fiilleriyle kullanılır. “Should” yardımcı fiili, bir şeyin yapılması veya gerçekleşmesi gerektiğini ifade ederken, “must” yardımcı fiili, bir şeyin mutlaka yapılması veya gerçekleşmesi gerektiğini ifade eder.

Örneğin:

 • You should study hard for the exam. (Sınav için çok çalışmalısın.)
 • You must be on time for the meeting. (Toplantıya zamanında gelmelisin.)

“Olması” ifadesi, ayrıca “have to” yardımcı fiiliyle de kullanılabilir. “Have to” yardımcı fiili, bir şeyin yapılması veya gerçekleşmesi gerektiğini ifade eder, ancak “should” veya “must” yardımcı fiilleri kadar güçlü değildir.

Örneğin:

 • I have to go to the store to buy some groceries. (Alışveriş yapmak için markete gitmeliyim.)
 • We have to finish this project by the end of the week. (Bu projeyi haftanın sonuna kadar bitirmeliyiz.)

Türkçe’de “Olması” İfadesinin Kullanımı

Türkçe’de “olması” ifadesi, genellikle “olmalı” veya “olması gerekir” şeklinde kullanılır. “Olmalı” yardımcı fiili, bir şeyin yapılması veya gerçekleşmesi gerektiğini ifade ederken, “olması gerekir” yardımcı fiili, bir şeyin mutlaka yapılması veya gerçekleşmesi gerektiğini ifade eder.

Örneğin:

 • Öğrenciler ödevlerini zamanında teslim etmeli.
 • Hastalar ilaçlarını düzenli olarak almalı.

“Olması” ifadesi, ayrıca “zorunlu olmak” veya “gerekli olmak” fiilleriyle de kullanılabilir. “Zorunlu olmak” fiili, bir şeyin yapılması veya gerçekleşmesi gerektiğini ifade ederken, “gerekli olmak” fiili, bir şeyin yapılması veya gerçekleşmesi gerektiğini, ancak “zorunlu olmak” fiili kadar güçlü olmadığını ifade eder.

Örneğin:

 • Öğrencilerin sınavlara girmesi zorunludur.
 • Hastaların doktor kontrolünden geçmesi gereklidir.

“Olması” İfadesinin Kullanımına İlişkin Örnekler

Aşağıdaki cümlelerde “olması” ifadesinin nasıl kullanıldığı gösterilmektedir:

 • Öğrencilerin ödevlerini zamanında teslim etmeleri gerekir.
 • Hastaların ilaçlarını düzenli olarak almaları zorunludur.
 • Toplantıya zamanında gelmemiz gerekiyor.
 • Bu projeyi haftanın sonuna kadar bitirmemiz gerekiyor.
 • Alışveriş yapmak için markete gitmem gerekiyor.

Sonuç

“Olması” ifadesi, bir şeyin var olması veya gerçekleşmesi gerektiğini ifade eden bir yardımcı fiildir. Genellikle “olmalı” veya “olması gerekir” şeklinde kullanılır. İngilizce’de “should”, “must” ve “have to” yardımcı fiilleriyle kullanılırken, Türkçe’de “olmalı”, “olması gerekir”, “zorunlu olmak” ve “gerekli olmak” fiilleriyle kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi