ölü Emek ne demek?

Türkçe sözlüklerde "ölü Emek" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "ölü Emek" ne demek?

 1. Marksist kuramda, üretim süreci sonunda üretimde somutlaşmış, maddeleşmiş emek. krş. canlı emek

ölü Emek nedir? İlişkili sözcükler

 • Emekçi Sınıfı: Emeğini sermayeciye satarak geçimini sağlayanların oluşturduğu toplum kesimi. Marksist kuramda üretim sürecine kendi özgür iradesi ve sahip olduğu tek üretim faktörü olan emek gücüyle katılarak yalnızca ücret geliri elde eden devamı...
 • Emekçi: Geçimini yaptığı işlerle sağlayan kimse Örnek: Çocukluğundan başlayarak emekçilerle, sokaktakilerle düşüp kalkmıştı. H. Taner Geçimini, emeğini sermayeciye satarak sağlayan kimse, proleter Örnek: Bildiği veya öğrendiği, asıl çalışmalarını emekçilerin arasında değil, orduda yapmayı sevdikleri idi. T. Buğra Marksist kuramda üretim sürecine özgür iradesi ve sahip olduğu tek üretim faktörü olan emek gücüyle katılarak yalnızca ücret geliri elde eden kişi. krş. niteliksiz işçi, devamı...
 • Ortaklaşa Emek: Marksist kuramda, çok sayıda emekçinin aynı zamanda, aynı yerde, tek bir kapitalistin emrinde aynı türden meta üretmek üzere bir arada çalışmaları. devamı...
 • Emekçileşme: Anamalcı toplumlarda küçük çiftçi, esnaf ve zanaatçıların ellerindeki üretim araçlarını yitirerek emekçi drumuna düşmesi süreci ve olgusu, proleterleşme. devamı...
 • Genişletilmiş Yeniden üretim: Marksist kuramda değişmeyen sermaye ve değişken sermayeye yapılan katkılar sonucu emeğin sömürü derecesinin yükseltilmesi yoluyla mevcut üretim değerinin aşılmasına olanak veren üretim. devamı...
 • Kapitalist üretim Ilişkileri: Marksist yaklaşımda, üretim araçları mülkiyetinin kapitalist sınıfın elinde bulunduğu, emek gücünün metalaştırıldığı ve üretimin temel amacının artık değer üretimi olduğu üretim ilişkileri. devamı...
 • Oynak Anamal: bir üretim devresine katılan ve üretim sonunda yapılmış hale gelen ya da yapılmışın içinde yer alan anamal ögeleridir. ham ve yarı üretilmiş maddeler, alacaklar, kasa mevcudu, kağıt, mürekkep vb. devamı...
 • Emeğin Marjinal Verimliliği: Diğer üretim faktörleri sabitken, emek miktarındaki bir birimlik değişmenin toplam üretimde yol açtığı değişme. devamı...
 • Emek Sunumu: Belirli bir dönemdeemek sunumunu belirleyen diğer faktörler veri iken, çeşitli ücret düzeylerinde, emekçilerin çalışmaya razı oldukları emek süresi veya miktarı. devamı...
 • Değişken Sermaye: Marksist yaklaşımda, sermayenin üretim sürecine emek biçiminde giren ve bu süreçte kendi öz değerine eşit ve ek bir değer artık değer yaratan bölümü. krş. değişmeyen sermaye devamı...

ölü Emek ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.