ölülere Tapınma ne demek?

Türkçe sözlüklerde "ölülere Tapınma" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "ölülere Tapınma" ne demek?

 1. Ölümden sonra hayatın sürdüğüne; ölenlerin, geride bıraktıklarının yazgıları üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri olduğuna; onlarla aralarındaki bağlılık duygularına ve ölenlerin geri dönmelerinden duyulan korkuya dayanan inanç; bu inançla ilgili dinsel törenlerin, işlemlerin ve alışkıların tümü.

ölülere Tapınma nedir? İlişkili sözcükler

 • Deepened The Gulf Between Them: Aralarındaki uçurumu derinleşŸtirdi, aralarındaki uzaklaşŸmayı büyüttü, aralarındaki görüşŸ ayrılıklarını çoğŸalttı, aralarında daha çok sorun yarattı devamı...
 • Tapıncakçılık: Fetişizm. İçerisinde büyüsel bir güç olduğuna ya da belli bir cinin eğleştiğine inanılan taş, boynuz, pençe, post, deri, bez parçası vb. nesnelerden yarar umma; onlara korkuyla karışık dinsel ve büyüsel devamı...
 • şamancılık: Esrime yeteneğindeki kimselerin (samanların) cinlerle ve tinlerle ilişkiler kurarak onların üstün yetenek, beceri ve güçlerini elde etmeleri; bunları toplum ve birey adına kullanmaları; bu iş için yapılan dinsel, büyüsel işlemlerin ve törenlerin tümü. devamı...
 • şamancılık: Esrime yeteneğindeki kimselerin (samanların) cinlerle ve tinlerle ilişkiler kurarak onların üstün yetenek, beceri ve güçlerini elde etmeleri; bunları toplum ve birey adına kullanmaları; bu iş için yapılan dinsel, büyüsel işlemlerin ve törenlerin tümü. devamı...
 • Uğur: Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı Örnek: Onlar da uğurlar dilediler, aralarında konuşmaya başladılar. M. Ş. Esendal Bu nitelikte olduğuna inanılan şey. devamı...
 • Güzelduyu: Sanattaki güzel ve güzelliğin niteliğini, insan düşüncesinde ve duygularında yaptığı etkileri birtakım ilkelere ve yöntemlere göre inceleyip değerlendiren bilgi dalı. Güzel ve güzellikle ilgili sorunları konu olarak ele alan, öğrencilerde devamı...
 • Berzah: Kıstak Örnek: Yarımadanın berzahındaki bu geniş yol biraz tehlikeliydi. Ö. Seyfettin Dinî inanışlara göre ölenlerin ruhlarının kıyamete kadar bulunduğu yer. insanların ölümden sonra kıyamete kadar bekleyeceği yerdir. ayrıntılı bilgi için : http://tr.wikipedia.org/wiki/berzah devamı...
 • Tinsel Kültür: Bir kültürdeki değerlerin, inançların, dinsel, büyüsel, gizemsel törenlerin, efsanelerin, geleneklerin, törelerin, bilgilerin, becerilerin, kuralların vb. tümü. devamı...
 • Uğursuzluk: Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet Örnek: Uğura, uğursuzluğa; berekete ve bereketsizliğe inanırdı. A. Ş. Hisar devamı...
 • Adjusting Cones: görme eksenlerinin paralel olduğu zaman aralarındaki uzaklığı ölçmekte kullanılan iki boş koni. devamı...

ölülere Tapınma ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.