Olumsuz Habercilik ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Olumsuz Habercilik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Olumsuz Habercilik" ne demek?

 1. Koşullu uyarıcının,koşulsuz uyarıcının verilmeyeceğine yani geride kaldığıa ilişkin haberci olma niteliğini taşımasıdır.

Olumsuz Habercilik nedir? İlişkili sözcükler

 • Olumlu Habercilik: Koşullu uyarıcının kendisinden sonra koşulsuz uyaranın geleceğini organizmaya hatırlatmasıdır. devamı...
 • Koşulsuz Buyruk: Hiç bir koşula bağlı olmayan, salt olan; bir eylemi başka herhangi bir erekle bağlılık kurmadan, yalnızca kendisi için, nesnel zorunlu olarak buyuran, anlamı doğrudan doğruya kendisinde olan buyruk. //koşulsuz buyruk (kategorik impératif), eylemin kendisine uyacağı ilke ve biçimi saptar. Bunu da Kant şöyle anlatır: “Ancak aynı zamanda bir yasa olmasını isteyebileceğin bir ilkeye (maxim) göre devamı...
 • Irrevocableness: Geri alınamaz olma niteliğŸi, yürürlükten kaldırılamaz olma niteliğŸi, değŸişŸtirilemez olma niteliğŸi, geri çekilemez olma niteliğŸi devamı...
 • üstelli Koşullanma: Koşullu öğrenmede kullanılan, koşullu uyaranın daha sonraki koşullu öğrenmelerde (koşulsuz uyaran olarak) kullanılması. (Bu düzende, ikincil, üçüncül ya daüstelli koşullanmadan söz edilir.) devamı...
 • Koşullanma: Şartlanmak işi. Canlıya koşullu uyaranla birlikte uygulanan ilişkisiz bir uyaranın, yeterince yinelendiğinde koşulsuz uyaranınkine benzeyen etkiler yapabilmesi. bk. koşulsuz uyaran. devamı...
 • Olumsuz Uyum: Gücü gittikçe artan bir uyarıcı karşısında bile pek az tepki gösterme ya da istenilen tepkide bulunmama. Çevreye uymada güçlük çekme. devamı...
 • Olumsuz Başa Tepki: Bir uyarıdan sonra sinir ucundan salıverilen birçok nöromediyatör maddenin bu uç zarında bulunan almaçları (oto-almaçlar) etkileyerek kendi salıverilmesini azalması biçiminde düzenlemesi, negatif başa tepki. devamı...
 • Olumsuz Başa Tepki: Bir uyarıdan sonra sinir ucundan salıverilen birçok nöromediyatör maddenin bu uç zarında bulunan almaçları (oto-almaçlar) etkileyerek kendi salıverilmesini azalması biçiminde düzenlemesi, negatif başa tepki. devamı...
 • Irreparableness: Onarılmaz olma niteliğŸi, tamir edilemez olma niteliğŸi, tespit edilemez olma niteliğŸi, düzeltilmesi imkansız olma niteliğŸi devamı...
 • Levelheadedness: İtidal sahibi olma niteliğŸi, soğŸukkanlı olma niteliğŸi, aklıselim olma niteliğŸi devamı...

Olumsuz Habercilik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.