Ommatidyum ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ommatidyum" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ommatidyum" ne demek?

 1. Böceklerde ve kabuklularda petek (mürekkep) gözü meydana getiren çok sayıdaki hücrelerin her biri. Dış yüzeyi saydam kutikuladan oluşmuş bir mercek kapsayan ve saydam pelte şeklinde geriye uzanan bir koni ya da uzantıdan (kristal koni) oluşur. Çevresinde pigment hücreleri vardır. Kaidesinde ışığa duyarlı pigment kapsayan fotoreseptör hücrelerinin oluşturduğu kadeh şeklinde bir retinula yer alır.

Ommatidyum nedir? İlişkili sözcükler

 • Kromatofor: Plazması pigment tanecikleriyle dolu, çokgen veya yıldız biçiminde, belirli uzunlukta veya kısalabilir uzantıları bulunan hücre. Pigment kapsayan organel. Pigment hücreleri sinir sisteminin ve hormonların kontrolü alanda canlının renginin değişmesini sağlar. devamı...
 • Chalice: Kadeh Ayin esnasında kullanılan kadeh devamı...
 • Sarı Nokta: Gözde ağ katının art duvarının ortasında bulunan ve simgenin en net olarak oluştuğu, bolca koni hücreleri kapsayan sarı renkli bölge. Sarı benek, fovea. devamı...
 • Fotoreseptör: (Yun. phos: ışık; recepteur: alınmış) 1. Göz gibi ışığa duyarlı duygu organı. 2. Koni ve çomak hücreleri gibi bir hücrenin ya da hücrenin bir kısmının ışığa duyarlı olması. 3.Rodopsin, klorofil gibi ışığa cevap veren duyarlı molekül. devamı...
 • Cupule: Yüksük şeklindeki palamut kupulası, kadehçik. Kadehçik, fincan şŸeklinde olan vücut veya bitki kısmı devamı...
 • Lieberkühn Kriptleri: İnce ve kalın bağırsakta bağ doku içerisinde kadeh hücreleri, enteroendokrin hücreler, Paneth hücreleri ve membranöz hücrelerinin bulunduğu epiteliyal çöküntüler. devamı...
 • Fastigiateated: Dik olarak aynı düzlemde biten (dallar), koni şeklinde (servi, kavak) Koni şeklindeki demet gibi. devamı...
 • Conical: Koni şŸeklinde, konik, koni ile ilgili devamı...
 • Ağtabaka: Görme sinirinin gözyuvarı içinde dağılmasından oluşan, ağa benzer, ışığa duyarlı zar, retina. Koni ve çubuk denen ışıalıcılar ve görme sinirine alıcı elementlerin uyarmalarını ileten sinir gözelerinin bulunduğu, gözün ışığa devamı...
 • Leptosefalus: (Yun. leptos: ince; kephale: baş) Gelişmeleri 1-3 yıl süren, lâteral olarak yassılaşmış, saydam ve çok az pigmentli olan yılan balığı lârvası. Bazı balık gruplarında yaprak benzeri veya saydam şerit benzeri devamı...

Ommatidyum ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.