on iki sütunlu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte on iki sütunlu kelimesinin manası:

  1. (Mimarlık) (Yun. dôdeka = 12; stulos = sütun) Önyüzünde on iki sütun bulunan Yunan tapınağı.

on iki sütunlu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları