ön uyanış çağı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ön uyanış çağı kelimesinin manası:

  1. (Resim) Aşağı yukarı 1420-1500 yılları arasında İtalya'da başlayan Uyanış Çağının ilk aşaması. Dikkatli doğa incelemesi, ışık-gölgenin ele alınmayışı, anatomi çalışmaları, çizim egemenliği, kapalı kompozisyon gibi özellikleri taşıyan resimler. Heykelde: Antik anlatıma bağlı özellikler. Mimarlıkta: Yatay ve dikey çizimli öğelerin egemen olduğu ve kubbe ile birlikte merkezsel yapı biçiminin önem kazandığı dönem.

ön uyanış çağı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları