onarım sözlük anlamı nedir?

Sözlükte onarım kelimesinin manası:

  1. Onarma işi, tamirat, tamir
    Örnek: Onarımı yeni bitmiş yapının önünde hayvanın dizginlerini tıpkı tıpkısına bir erkek gibi çekti. O. Kemal
  2. Bir yapının, bir heykelin, bir resmin bozulmuş yerlerini yeniden yapma, ilk durumuna getirme, restore etme.
  3. Üretim veya tüketim sürecinde, yıpranan, aşınan ve bozulan herhangi bir üretim aracı veya malın yeniden kullanılabilmesi için yapılan her türlü işlem.
  4. (Resim, Heykel, Mimarlık) Bir yapının, bir heykelin, bir resmin bozulmuş yerlerini yeniden yapma, ilk durumuna getirme.
  5. Bir filmin, içeriksel ya da fîziksel-kimyasal yönlerden uğradığı değişiklikleri gidermek amacıyla yapılan çalışma.
  6. Araç, aygıt, makine vb. yıpranmış ya da bozulmuş bir bölümünün işler duruma getirilmesi.
  7. Harap olan dokularda parenkim hücrelerinin yerini fıbroblastlar, kan damarları ve damarların çevresindeki histiyositlerin üremesi ve sonuçta bağ dokunun doldurmasıyla biçimlenen iyileşme veya doku tamiri, reperasyon.

onarım ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları